"Элимдин эртени-эне тилинде" аттуу темасында Абдыкеримова А.Т.,ачык сабакты ЭССС 3-21 - тайпанын студенттерине  отту. Окуучулар кыргыз тилинин байыртадан келе жаткан уюткулуу тил экенин түшүнүшөт. Эне тил улуттун мамлекет болуп сакталышына өбөлгө түзөт деп билишет. Ошол себптен окуулар мамлекеттик тил гимнин, докладтарды, эне тилди даңазалаган ырларды, көркөм окууну, макалдарды, тесттерди, табышмактарды, суроо-жоопторду, даярдашты.