Политехникалык колледжинин тарбия иштеринин жана директордун кыргыз тили боюнча орун басары 1-курстун старостаттарына жана студенттерине интеллектуплдуу оюн өткөрдүү. Иш-чаранын негизги максаты Республикада жашап жаткан ар бир улут эне тилин аздектеп сактап, урпактарга өткөрүп берүү менен бирге, мамлекеттик тилге болгон бийик урматоосун даңазалоо болуп эсептелинет.