Мамлекеттик тил күнүнө карата Политехникалык колледжинин окутуучусу Исраилов Талант Мелисович "Проекциялоолордун жолдору' деген темада ЭкСС 1-22 - тайпасында сабак өткөрдү. Мамлекеттик кыргыз тил күнүн белгилөөнүн алкагында колледждин окутуучулары студенттерге жана башкаларга кыргыз тилинин өзгөчөлүгүн, кооздугун тааныштыруу максатында ачык сабактарды уюштурууда. Ачык сабактын маанилүү аспектиси тилди практикада колдонуу болуп саналат. Мугалимдер кыргыз тилинде диалогдорду, окуганды жана укканды түшүнүү үчүн практикалык көнүгүүлөрдү жана тапшырмаларды уюштура алышат. Мындай сабактар студенттерге кыргыз тилин үйрөнүү үчүн реалдуу кырдаалда колдонууга жардам берет. Мамлекеттик кыргыз тил күнү студенттер жана мугалимдер үчүн гана эмес, бүтүндөй коомчулук үчүн жана анын байлыгын, кооздугун баалоо жана сүйүүгө эң сонун мүмкүнчүлүк.

 

Ко дню государственного языка преподаватель Политехнического колледжа Исраилов Талант Мелисович провел занятие по теме «Способы проекций» в группе ЭКСС 1-22. В рамках празднования Дня государственного кыргызского языка ,преподаватели колледжей организуют открытые уроки, чтобы познакомить студентов и других людей с уникальностью и красотой кыргызского языка. Открытый урок важен. Аспектом является практическое использование языка. Учителя могут организовывать практические упражнения и задания для понимания диалогов, чтение и аудирование на кыргызском языке. Такие уроки помогут студентам и всем, кто хочет выучить кыргызский язык, использовать его в реальных ситуациях. Государственный день кыргызского языка - это не только для студентов и преподавателей, это прекрасная возможность для всего сообщества изучить и полюбить кыргызский язык. Кыргызский язык, его богатство и красота.