Директордун мамлекеттик тил боюнча орун басары Эльмира Мажитовна Каримова студенттерди Мамлекеттик кыргыз тил күнүнө арналган иш-чарага даярдоодо. Бул студенттерге кыргыз тилинин маанисин жана кооздугун жакшыраак түшүнүүгө жана сезүүгө, ошондой эле ал тууралуу билимдерин тереңдетүүгө жардам берет. Даярдоо студенттерге кыргыз тилин жана анын бардык маданий маанисин андан ары баалап, сүйүүгө жардам берет деп ишенебиз.