Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин Политехникалык колледжинде студенттер кыргыз тилинен тест тапшырышты, бул алар үчүн тил боюнча билимин текшерүү жана өркүндөтүү үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк. Тесттер орфография, грамматика, лексика жана тилдин тарыхы боюнча суроолорду камтышы мүмкүн.
23-сентябрь Кыргыз тил күнү. Бул майрам Кыргызстандын маданияты жана тарыхы менен сыймыктануунун символу. Бул күнү кыргыз тилине арналган тесттер, сынактар, лекциялар, концерттер сыяктуу түрдүү иш-чаралар өткөрүлөт.